CENÍK

Odměna advokátky za poskytování právních služeb se řídí dohodou (smlouvou) mezi advokátkou a klientem, která odvisí od právní a časové náročnosti poskytované služby .

Není-li odměna advokátky určena dohodou, řídí se mimosmluvní odměna vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Hotové výdaje advokáta, například soudní poplatky, cestové atd., jsou účtovány zvlášť.

Mgr. Aneta Šlosarová je plátcem DPH.